Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

B-A-Z.Megyei Önk.Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

informatika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Egressy B. út 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakmacsoportokban - elsősorban informatikai hálózattelepítő és üzemeltető képzés során - elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása, valamint az intézmény nevelési-oktatási feladatainak teljesítésében, szakmai projektekben való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy informatika szakirányban felsőfokú végzettség,

        bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PHP programnyelv ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, személyi adatokat igazoló okmányok másolata, a munkakör betöltése esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/390-1/3/2012 , valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/390-1/3/2012, valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartó honlapja - 2012. február 20.

        Székhelyintézmény honlapja - 2012. február 20.

        Tagintézmény honlapján a helyben szokásos módon - 2012. február 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.