Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

vendéglátóipari szaktanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vendéglátóipari szakmák szakmai tantárgyainak elméleti és gyakorlati oktatása szakközépiskolai és szakiskolai osztályokban, szakmai- és szintvizsgák szervezésében, lebonyolításában való részvétel, közreműködés a szakmai projektekben, valamint az intézmény nevelési-oktatási feladatainak teljesítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vendéglátóipari felsőfokú szakmai végzettség,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vendéglátóipari szaktanári végzettség, szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, személyi adatokat igazoló okmányok hiteles másolata, munkakör betöltése esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/612-1/3/2012 , valamint a munkakör megnevezését: vendéglátóipari szaktanár.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/612-1/3/2012, valamint a munkakör megnevezését: vendéglátóipari szaktanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartó honlapján - 2012. március 23.

        Székhelyintézmény honlapján - 2012. március 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. március 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.