Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

kereskedelmi szakoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szakmacsoportokban szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, valamint az intézmény nevelési-oktatási feladatinak teljesítésében, szakmai projektekben való aktív közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, kereskedelmi szakoktató,

        szakirányú szakképesítés, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, személyi adatokat igazoló okmányok másolata, munkakör betöltése esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-48-510-738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/1090-10/3/2011 , valamint a munkakör megnevezését: kereskedelmi szakoktató.         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/1090-10/3/2011, valamint a munkakör megnevezését: kereskedelmi szakoktató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Irinyi J. út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Székhelyintézmény honlapján - 2011. augusztus 22.

        Fenntartó honlapján - 2011. augusztus 22.

        Tagintézmények telephelyein a helyben szokásos módon - 2011. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.suranyi-szki.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. augusztus 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.