Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola

Fuvolatanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013.09.05-2014.08.20. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Táncsics M. utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapfokú fuvolatanítás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Fuvolatanár,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fuvolatanítás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        oklevél, szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62-48/2013/KIK/201 , valamint a munkakör megnevezését: Fuvolatanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVI. Tankerülete címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62-48/2013/KIK/201, valamint a munkakör megnevezését: Fuvolatanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.razeneiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. augusztus 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.