Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- Monori Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

matematika-fizika; matematika - bármely szak; fizika - bármely szak

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag a következő tanév végé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Ady Endre út 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika, fizika tantárgy oktatása, érettségire való felkészítés, versenyeztetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Illetmény a 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika, fizika szakos középiskolai tanár,

        Lehet pályakezdő is - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, nyertes pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (különös tekintettel az oktatástól nincs eltiltva, büntetőeljárás alatt nem áll)

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Tanári ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, diplomamásolat(ok), nyilatkozat arról, hogy az erkölcsi bizonyítványt benyújtja nyertes pályázat esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. február 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29-412-230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- Monori Tankerület címére történő megküldésével (2200 Monor, Ady Endre út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 372/2013. , valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika; matematika - bármely szak; fizika - bármely szak.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- Monori Tankerület címére történő megküldésével (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 372/2013., valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika; matematika - bármely szak; fizika - bármely szak.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2200 Monor, Ady Endre út 12-14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mjag.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. november 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.