Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balsaráti Vitus János Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5836 Dombegyház, Aradi utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom tanórák,egyéb foglalkozások megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,

        magyar állampolgárság,büntetlen előélet,cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        szakmai önéletrajz,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68-432-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerülete címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 353-101/2013/KLIK/03 , valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerülete címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 353-101/2013/KLIK/03, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény honlapján - 2013. október 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.