Szentgyörgyi István Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentgyörgyi István Általános Iskola

magyar-német szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2009.09.01-2010.07.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. és 5. évfolyamon német nyelv, 5-6.évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar-német szak,

        általános iskolai tanári - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló okmányok fénymásolata, szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-35-364-228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentgyörgyi István Általános Iskola címére történő megküldésével (2643. Diósjenő, Kossuth út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2009. , valamint a munkakör megnevezését: magyar-német szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szentgyörgyi István Általános Iskola címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Kossuth út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2009., valamint a munkakör megnevezését: magyar-német szakos általános iskolai tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.diosjeno.hu - 2009. augusztus 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.