Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági, adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. március 31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3863 Szalaszend, Jókai út 91/b.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági (adóügyi) feladatkör

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati adóigazgatási feladatok, hagyatéki ügyintézés, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, végrehajtási adminisztratív feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (felderítés, adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, végrehajtás stb. Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörébe tartozó feladatok és hatáskörök gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Hagyatéki ügyek kezelése. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        azonos, vagy azzal egyenértékű munkakör ellátása - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precizitás, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmánaké s személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/470-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3863 Szalaszend, Jókai út 91/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 197/2017/Hiv , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági, adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3863 Szalaszend, Jókai út 91. b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 197/2017/Hiv, valamint a munkakör megnevezését: Hatósági, adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3863 Szalaszend, Jókai út 91/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.