Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakornok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda címére történő megküldésével (8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 113/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda címére történő megküldésével (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 113/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 77. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat e-mailben értesítjük

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.