Jászkisér Város Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal
jegyzői közvetlen irányítás

Jegyzői referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott 27. számú Titkársági feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános ügyviteli feladatok. Ellátja a jegyző mellett a titkári feladatokat, az adminisztratív és szervezési teendőket. A Polgármesteri Hivatal szabályzatainak, utasításainak elkészítése. A jegyzőhöz intézett bejelentések ügyében való intézkedés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász szakképzettség, vagy főiskola (igazgatásszervezői, okleveles közigazgatási menedzseri szakképzettség),

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        stressztűrő képesség, terhelhetőség, jó szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,

        Összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §, illetve a 251. § szerint,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1.sz.melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Közszolgálati gyakorlat igazolása,

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-57-550-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3588/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyzői referens.         Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3588/2017., valamint a munkakör megnevezését: Jegyzői referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jaszkiser.hu - 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszkiser.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.