Jászkisér Város Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

14. Hatósági (adóügyi) feladatkör

Ellátandó feladatok:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés). A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátása (adatfeldolgozás, adóelőírás, adótörlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés). Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörébe tartozó feladat- és hatáskörök gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése, adó ellenőrzési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati adóigazgatási feladatok: felderítés, adókivetés, adóbehajtás, adóellenőrzés, állomány karbantartás, adó- és értékbizonyítványok kiállítása, végrehajtási és adminisztratív feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónap próbaidő vállalása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, felsőfokú végzettség jogi, közszolgálati, műszaki, pénzügyi vagy közgazdasági szakirányon,

        Önkadó program ismerete,

        Felhasználói szintű ASP rendszer ismeret,

        Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat,

        Adóhatósági gyakorlat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

        Terhelhetőség,

        Pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,

        Összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §, illetve a 251. § szerint,

        Motivációs levél,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-57-550-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3587/2017. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Jászkiséri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5137 Jászkisér, Fő út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3587/2017., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5137 Jászkisér, Fő út 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.jaszkiser.hu - 2017. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszkiser.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.