Országos Mentőszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Mentőszolgálat
Munkabiztonsági Osztály

munkabiztonsági előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkavédelmi, munkabiztonsági szabályoknak, előírásoknak való megfelelés biztosítása. Munkabalesetek kivizsgálása. A létesítmények, és a biztonságos munkavégzés feltételeinek folyamatos ellenőrzése. Javító, megelőző tevékenységek meghatározása, intézkedési tervek, utasítások készítése, végrehajtásának ellenőrzése. Rendszeres és eseti oktatások előkészítése, megtartása. Az OMSZ régióival való együttműködés. Adatszolgáltatás, jelentések készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, munkavédelmi technikus végzettség,

        felhasználói szintű számítástechnikai (MS Office) ismeretek,

        B kategóriás jogosítvány,

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        munkavédelmi szakmérnök végzettség,

        tűzvédelmi előadó/főelőadó végzettség,

        környezetvédelmi technikus végzettség,

        emelőgép ügyintézői végzettség,

        elektromos előképzettség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének rövid leírását,

        oklevél, bizonyítvány másolat,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik,

        90 napnál nem régebbi (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő) erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/72/2017. , valamint a munkakör megnevezését: munkabiztonsági előadó .         Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055 Budapest, Markó utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13000/72/2017., valamint a munkakör megnevezését: munkabiztonsági előadó .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mentok.hu - 2017. szeptember 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.