Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Lőrinci Gyermekotthon

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3021 Lőrinci, Erőmű tér 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek érdekében a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok figyelembe vételével fejlesztőpedagógiai foglalkozást végez. Tájékozódik a gyermekek tanulmányait befolyásoló tényezőkről, feltérképezi tárgyi tudásukat, tanulmányi szokásaikat, a tanulási nehézségeket. Javaslatot tesz a továbbiakban szükséges ellátásra fejlesztésre.A gyermekotthon vezetővel együttműködve kapcsolatot tart az iskolákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) "nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet II.számú melléklet szerinti szakképesítés,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/388-807 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-37/2017/103 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 6. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-37/2017/103, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.