Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Gyakorlati oktatásvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.október 1.-2021. június 30.-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1165 Budapest, Arany János utca 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hegesztési ismeretek tantárgyak tanítása, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztratív feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. (4 hónap próbaidővel) Tanulók külső gyakorlatával kapcsolatos feladatok, iskolai gyakorlattal kapcsolatos feladatok, szakmai vizsgával kapcsolatos feladatok, szakmai tanulmányi versenyekkel kapcsolatos feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a szakképzés (közlekedésgépész) szakirányának megfelelő szakos műszaki tanár ,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        Korábbi oktatói sikerek (sikeres vizsgák, országos versenyek, stb…)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 612/C , valamint a munkakör megnevezését: Gyakorlati oktatásvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 612/C, valamint a munkakör megnevezését: Gyakorlati oktatásvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel történő interjú után a vezetőség dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkakörének ellátását a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumon belül változó munkahelyen végzi.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.infocsonka@csonka-bp.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.