Érdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

angol nyelv szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Délutáni nyelvi foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelvi szak,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat másolata

        szakmai önéletrajz

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 820/568-8/2017 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Alispán utca 8/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 820/568-8/2017, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 19-21. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.