Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet

szakmai szolgáltató (laboratóriumi asszisztens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.16-2018.10.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányított és transzpozon-mediált génbevitel molekuláris kutatása a biztonságosabb génterápia érdekében című GINOP pályázat keretén belül felmerülő feladatok ellátása: - sejttenyésztési feladatok ellátása sejttenyésztő laboratóriumban,humán sejtvonalak transzfekciója , PCR, in vitro mutagenezis technikák, baktérium és élesztő tenyésztés rutinszerű alkalmazása - mikroszkópos mérések kivitelezése, kvantitatív image kiértékelés - rendszeres részvétel és referálás csoport megbeszéléseken és a heti Journal club-okon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, vegyésztechnikus vagy biológus végzettség, vagy orvosi kutatólaboratóriumi analitikus/orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus,

        MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalóképes nyelvtudás

        önálló munkavégzés

        rugalmasság

        írásbeli igényesség

        kiváló kommunikációs képesség

        jó szervező készség

        kiváló problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Dr. Székvölgyi Lóránt részére, DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11361/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató (laboratóriumi asszisztens).         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/11361/2017, valamint a munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató (laboratóriumi asszisztens).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2017. szeptember 12.

        www..aok.unideb.hu - 2017. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.