Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

angol nyelv - bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.01 - 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Zólyom utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjának megfelelő tantárgy tanítása, tanórák, tanórán kívüli foglalkozások tartása, a tanulók nevelése. Pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás és vezetői utasítás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelv - bármely szakos tanár,

        18. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, gyerekek szeretete, türelem, kreativitás, alkalmazkodóképesség, csapatmunka.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz (elérhetőségekkel), álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak benyújtását igazoló feladóvevény, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázati anyaga sokszorosításához, valamint a véleményezők és a döntéshozók felé történő továbbításhoz, nyilatkozat, hogy a pályázó állam elleni bűncselekmény miatt indult büntető eljárás hatálya alatt nem áll

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-52/391-440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4090 Polgár, Zólyom utca 14. Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/3580-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv - bármely szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/3580-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv - bármely szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúböszörményi Tankerületi Központ honlapja

        Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazás - áthelyezés kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkáltató a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A munkavégzés helye változó a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ illetékességi területén belül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.