Belügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belügyminisztérium
Nemzeti Biztonsági Felügyelet, Minősített Adatkezelési Hatósági Osztály

minősített adatvédelmi főreferens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Korm.rend. 3. sz. melléklet alapján minősített adatvédelmi feladatkör

Ellátandó feladatok:

- a minősített adat védelmével kapcsolatos személyi biztonsági feladatok ellátása; - a minősített adatok védelmének hatósági felügyelete; - a minősített adatok kezelésének engedélyezése, hatósági ellenőrzése; - részvétel a szakterületi szabályozók kidolgozásában és a minősített adatok védelmét érintő állásfoglalások előkészítésében; - a NATO és az EU illetékes szervezeteivel kapcsolattartás és a személyi, fizikai és adminisztratív biztonságot érintő nemzetközi szakmai dokumentáció feldolgozása; - kapcsolattartás közigazgatási szervezetek szakértőivel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

minősített adatvédelmi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem: jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű földmérő és térinformatikai mérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, programtervező matematikus, számítástechnika tanár, informatikatanár szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, biztonságtechnikai mérnök szakképzettség vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        tárgyalóképes angol nyelvtudás;

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga,

        államigazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett végzettség,

        érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés,

        közigazgatási hatósági ügyintézés során szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével),

        motivációs levél,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a tamas.hegedus@nbf.hu vagy 061/795-2314 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMNBF/17944/2017 , valamint a munkakör megnevezését: minősített adatvédelmi főreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Belügyminisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József Attila utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMNBF/17944/2017, valamint a munkakör megnevezését: minősített adatvédelmi főreferens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik. A kiválasztott pályázóknak a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet. A pályázókat elektronikus úton értesítjük a pályázat eredményéről. A nyertes pályázó legkésőbb a munkakör betöltésekor köteles a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt eredetben vagy az igazolást az erkölcsi bizonyítvány igényléséről benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.