Tatabányai Tankerületi központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ
Gazdálkodási és üzemeltetési Főosztály

Műszaki referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 3.sz. melléklet 92. Műszaki fenntartási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerülethez tatozó intézmények műszaki felügyelete. Szükség esetén a felújítási és nagyobb karbantartási munkák dokumentációjának összeállítása, az összetettebb intézményi, karbantartási munkák koordinálása. Műszaki tárgyú adatszolgáltatások készítése. Szolgáltatási, vállalkozási és egyéb szerződések, szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése. Figyelemmel kíséri az érintés-, a munka-, a tűz és balesetvédelmet.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Középfokú képesítés, (legalább),  Vagyonnyilatkozat tétel  Műszaki területen szakmai tapasztalat  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  B kategóriás vezetői engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Felsőfokú végzettség, műszaki területen és épületüzemeltetési területen szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, megbízhatóság, precizitás,  önálló munkavégzés,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A pályázó 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 8.§. alapján készített fényképes szakmai önéletrajza  A 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 3.sz. melléklet 92.pontjában meghatározott végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a Kttv. 42.§. (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel), vagy annak igénylését igazoló dokumentum 

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34-795-225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/605-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki referens.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/605-7/2017, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki referens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról. Kérjük a pályázat anyag beküldésekor a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/605-7/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki referens feltüntetni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.