Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános iskolai tanítói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetem a szaknak megfelelő tanári végzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        A pályázó vállalja a Püspökladányi Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

Elvárt kompetenciák:

        empátia készség, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/1316-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/081/1316-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni:KLIK/081/1316-2/2017. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Berettyóújfalui Tankerüeti Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.