Tatabányai Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ

pénzügyi-számviteli referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.

Ellátandó feladatok:

Teljes körű könyvelés - Számviteli és pénzügyi általános ügyintézés - Analitikus és főkönyvi könyvelés - Folyamatos egyeztetések (könyvelési, adó, főkönyvi analitika) elvégzése - Mérlegjelentések, mérlegbeszámolók készítése - Adóanalitikák vezetése, adóbevallások előkészítése - Főkönyvi zárásokban részvétel - Közreműködés adó -és járulékbevallások elkészítésében a határidők betartásával - KSH felé benyújtandó jelentések, statisztikai adatszolgáltatások előkészítése - A levelezések bonyolítása az intézmények, szállítók és egyéb szervek felé - Adatszolgáltatás a Központ részére - Magyar Államkincstárral történő kapcsolattartás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Analitikus, illetve főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, részvétel zárleti feladatok elvégzésében, mérlegjelentések,és mérlegbeszámoló elkészítésében, egyéb gazdasági (pénzügyi és számviteli) jellegű feladatok ellátásában való analitikák készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, vagy felsőfokú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/201. (III.7.) Korm. rendelet 3.sz. melléklete 66.pontja alapján (Költségvetési feladatkör pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen) a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés

        A II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és pénzügyi vagy költségvetési vagy számviteli vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés

        Az I. besorolási osztályban: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés

        6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga megléte

        Excel program legalább középszintű ismerete, felhasználói szintű számítógépes ismeretek

        Államháztartási könyvelésben vagy szakirányú területen szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat

        Gazdálkodást érintő, számviteli és adójogszabályok naprakész ismerete

        Államkincstári rendszer ismerete (ERA)

        Mérlegképes könyvelői szakképesítés

        Forrás program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 8.§-a alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló irat másolata

        Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, valamint a pályázatban szereplő személyes adatoknak az elbírálásban résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0634/795-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/993-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli referens .         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/993-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli referens .

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.