Tatabányai Tankerületi központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Tankerületi Központ

Közbeszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 68. pontjának megfelelő közbeszerzési koordinációs feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a Tatabányai Tankerületi Központ belső beszerzési szabályzata alapján lefolytatandó eljárások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása, eljárások nyomon követése és ellenőrzése, adatszolgáltatások teljesítése. Szakmai együttműködés a belső szervezeti egységekkel, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, szerződések előkészítése, kapcsolattartás a partnerekkel, részvétel a beszerzési, közbeszerzési tevékenység tervezésében, beszerzésekkel és közbeszerzésekkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység teljes körű ellátása. A közbeszerzési referens egyebekben ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a főosztályvezető vagy az osztályvezető megbízza.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Főiskolai, egyetemi végzettség, • OKJ-s közbeszerzési referensi szakképzettség vagy szakirányú továbbképzésben szerzett egyéb közbeszerzési szakképzettség • A kormánytisztviselő a munkakör betöltéséhez a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 3. mellékletének 68. pontja szerint előírt iskolai végzettség valamelyikével rendelkezik

        • Közbeszerzési eljárások bonyolításával, előkészítésével, ellenőrzésével, kapcsolatos legalább 1 éves szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói regisztráció, • Uniós forrásból megvalósuló vagy közösségi rezsimben lefolytatott beszerzésekkel kapcsolatban szerzett tapasztalat, • Közigazgatásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzési képesség, • Minőségi és hatékony munkavégzés, • Megbízhatóság, •,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, • Motivációs levél, • Legmagasabb iskolai végzettséget, valamint közbeszerzési szakképzettséget igazoló okiratok másolata, • Nyilatkozat büntetlen előéletről, • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, • Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34-795-225 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/605-6/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/111/605-6/2017, valamint a munkakör megnevezését: Közbeszerzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.