Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Túrkevei Óvodai Igazatóság és Bölcsőde
Bölcsőde

Bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Széchenyi út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde bölcsődevezetői feladatainak ellátása. A bölcsőde vezetéséhez szükséges szakmai program elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, csecsemő- és kisgyemekgondozó,

        csecsemő- és kisgyermekgondozó tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        ECDL

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szociális területen és közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Rrészletes szakmai önéletrajz, végzettséget, gyakorlati időt igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/56 361-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde címére történő megküldésével (5420 Túrkeve, Széchenyi út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 310/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde címére történő megküldésével (5420 Túrkeve, Széchenyi út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 310/2017., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5420 Túrkeve, Széchenyi út 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján interjú a pályázókkal és írásban értesítés az állás betöltésével kapcsolatban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.turkeve.hu - 2017. október 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör végleges betöltését 3 hónapos próbaidő előzi meg.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.