Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kovács-Küry Időskorúak Otthona

szociális gondozó és ápoló (helyettesítő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év 4 hónap próbaidővel –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodás a lakók teljes testi komfortjáról: fürdetés, testápolás, ágyneműcsere. Asztalterítés, ebéd kiosztása, az arra rászoruló lakóknál az étkeztetésben segítség. Az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzése. Közreműködés a szobák rendbetételében. Dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, szociális gondozó és ápoló,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentum másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZGÁ-2017 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló (helyettesítő).         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZGÁ-2017, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló (helyettesítő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperpressz

        VTV Képújság

        www.kapcsolatkozpont.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kapcsolatkozpont.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.