Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Központi műtő és aneszteziológia

Vezető szakasszisztens

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Központi műtő és anszeteziológiai osztály tevékenységének szakdolgozói irányítása, ellenőrzése. A a műtőkbe beosztott valamennyi egészségügyi szakemberrel együtt működik a műtétre váró betegek legkorszerűbb módon történő ellátásban, amit a rendelkezésre álló eszközök segítségével valósít meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egészségügyi tevékenység végézésének egyes kérdéseiről szóló LXXXIV. tv. rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Műtős és aneszteziológiai szakasszisztens,

        Az előírt szakképesítésben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Érvényes működési engedély és kamarai tagság

        Egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A szakterületen - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

        Szakmai önéletrajz

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 47/ 525 305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/09/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Műtővezető szakasszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely , Mártírok útja 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/09/2017, valamint a munkakör megnevezését: Műtővezető szakasszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK - 2017. október 16.

        Közigállás - 2017. október 16.

        Egészségügyi Közlöny - 2017. október 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.