Mályi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mályi Polgármesteri Hivatal

Testületi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3434 Mályi, Széchenyi utca 4.

Ellátandó feladatok:

A Képviselő-testület és bizottságai ülésének meghívóinak, előterjesztéseinek, rendelettervezeteinek, forgatókönyvének előkészítése, szükséges adminisztráció biztosítása, az ülések hanganyagaiból jegyzőkönyvi kivonatok, jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek elkészítése, az elkészített jegyzőkönyv továbbítása a jogszabályban meghatározott szervekhez, rendeletek kihirdetése, és továbbítása a jogszabályban meghatározott szervekhez, a lejárt képviselő-testületi határozatok gyűjtése, beszámolók elkészítése, a képviselői kérdésekkel, lakossági beadványokkal kapcsolatos hivatali feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

1. számú melléklet I/27. Titkársági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség

        Felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások) gyakorlat

        Önkormányzati igazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat

        Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, ( vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kiváló szintű pontos,precíz, határidőre történő munkavégzés,

        Kiváló szintű gépírás

        Jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők számára

        Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozati-tételi kötelezettség teljesítését vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mályi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3434 Mályi, Széchenyi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1326 /2017. , valamint a munkakör megnevezését: Testületi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mályi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3434 Mályi, Széchenyi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1326 /2017., valamint a munkakör megnevezését: Testületi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.malyi.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.