Karancssági Kerekerdő Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karancssági Kerekerdő Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3163 Karancsság, Kossuth út 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű együttműködés, alkalmazkodás, kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus, • Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, önéletrajz • Magyar állampolgárság • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség • Büntetlen előélet • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az igénylésről szóló okiratot elfogadjuk)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-402-77-54 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karancssági Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (3163 Karancsság, Kossuth út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/2/04 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Karancssági Kerekerdő Óvoda címére történő megküldésével (3163 Karancsság, Kossuth út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/2/04, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.