Szent László Völgye Segítő Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent László Völgye Segítő Szolgálat
Házi segítségnyújtás

Szociális gondozó ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Szent László út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szociális segítés és személyi gondozás, személyi segítési feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Szociális gondozás, ápolás idősek és fogyatékkal élők körében - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló iratok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3622569119 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent László Völgye Segítő Szolgálat címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Szent László út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-252/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Szent László Völgye Segítő Szolgálat címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Budai út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-252/2017, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2462 Martonvásár, Szent László út 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.