Pásztói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.

Ellátandó feladatok:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81.§-ában és egyéb jogszabályban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdése szerint, valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék figyelembevételével helyettesíti a jegyzőt, segíti munkáját, és ellátja az általa meghatározott feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2014.(XI.13.) számú önkormányzati rendelete Pásztó Városi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(I.10.) számú önkormányzati rendelete a 2017. január 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményalapról. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Jogi szakvizsga. Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti tartalommal) • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/460-155/20 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5106-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5106-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül – a pályázati határidő leteltét követően, személyes meghallgatás után – a kinevezésről a polgármester dönt, melynek eredményéről a pályázók írásban kapnak tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.paszto.hu - 2017. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paszto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.