Kőbányai Csodapók Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kőbányai Csodapók Óvoda

Fejlesztő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1104 Budapest, X.kerület, Mádi utca 127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodáskorú gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fejlesztő szakirány,

        Óvodapedagógusi főiskolai végzettséget igazoló okirat, fejlesztő szakvizsgáról oklevél, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárságot igazoló okirat, szakmai önéletrajz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, fejlesztő pedagógia,

Elvárt kompetenciák:

        gyermekszeretet, csapatmunkára való képesség, tolerancia, fejlődőképesség, életszeretet,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        munka-és jókedv

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Óvodapedagógusi főiskolai végzettséget igazoló okirat, fejlesztő szakvizsgáról oklevél, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárságot igazoló okirat, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-260-33-62 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kőbányai Csodapók Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II-446/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kőbányai Csodapók Óvoda címére történő megküldésével (1104 Budapest, Mádi utca 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II-446/2017, valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1104 Budapest, X.kerület, Mádi utca 127. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kobanya.hu - 2017. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.