Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Jogi Iroda, Közbeszerzési Csoport

közbeszerzési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet

Ellátandó feladatok:

- Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása, dokumentálása - Ajánlatkérő nyilvántartási, közzétételi, adatszolgáltatási feladatainak ellátása - Kapcsolattartás Közbeszerzési Hatósággal, közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati szervekkel

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál kerül feltüntetésre.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,  Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi; társadalomtudományi; jogtudományi, műszaki tudományi diploma ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga

        közbeszerzési szakjogászi végzettség

        OKJ-s közbeszerzési referensi képesítés

        közigazgatásban, közbeszerzési területen szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        rendszerezett problémamegoldás,

        objektivitás,

        jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-23-522-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-15/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-15/2017., valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2017. október 9.

        Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.