Ózdi Művelődési Intézmények

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ózdi Művelődési Intézmények

Közművelődési szakember (1fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED; GYES időtartama –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Gyár út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési feladatok ellátása (közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, pályázatírás)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Szlovák nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Közművelődési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs és szervezőkészség,

        Kapcsolatteremtő készség,

        Kreativitás,

        Precizitás,

        Problémamegoldó készség,

        Önállóság,

        Csapatmunkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-48/570-477 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ózdi Művelődési Intézmények címére történő megküldésével (3600 Ózd, Gyár út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-202/VMK/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember (1fő).         Postai úton, a pályázatnak a Ózdi Művelődési Intézmények címére történő megküldésével (3600 Ózd, Gyár út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-202/VMK/2017, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember (1fő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Gyár út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A KJT. előírásainak figyelembevételével

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ozd.hu - 2017. október 9.

        ozdolvaso.hu - 2017. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.