Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Súlyos Központi Idegrendszeri Sérültek és Politraumatizáltak Emelt Szintű Krónikus Osztálya

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betegek átmeneti krónikus ápolása team munka keretében, akiknél állapotuk miatt rehabilitáció valamilyen okból nem végezhető. Az osztály fő feladata speciális betegcsoport (agysérült, gerincvelősérült) ápolása, illetve az állapotuk következtében kialakuló szövődmények (alultápláltság, nyomási fekély, ízületi elmerevedések) megelőzése, kezelése. Az osztály egyrészt olyan, rehabilitációra még nem alkalmas betegek átmeneti elhelyezésére ad lehetőséget, akik szorosabb megfigyelést igényelnek a rehabilitáció lehetőségét csökkentő szövődmények kialakulásának veszélye miatt. Átmeneti ápolási segítséget nyújtunk olyan betegek számára, akiknél a további rehabilitáció már nem, vagy egyáltalán nem lehetséges, de elhelyezésük még nem megoldott. Vállaljuk azon családok segítését is, akik súlyosan sérült családtagjaikat már hosszabb ideje otthon ápolják, egy időre biztosítjuk a családtagok tehermentesítését. Gyakorló ápoló, okj ápoló (vagy ezzel egyenértékű egyéb ápolói képesítés) és diplomás ápoló végzettségű munkatársak jelentkezését is várjuk! Kiemelt bérezést biztosítunk!

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Ápoló,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Diplomás ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes, szakmai önéletrajz, a pályázó adataival, elérhetőségével, iskolai és szakmai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési engedély és egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (1121 Budapest, Szanatórium utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2017, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106..

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu, www.meszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.