Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Főépítész Iroda

Építész ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Terület-és településfejlesztési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Főépítész Iroda ügyfélkapcsolat ellátása, az építész szakmai ügyfélfogadáson való részvétel. Építészeti és értékvédelmi vonatkozású rendeletek és egyéb építésüggyel, településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatában és módosításában való szakértő szakmai részvétel. Állásfoglalások, nyilatkozatok előkészítése és nyilvántartása, szamai véleményezés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településfejlesztési tevékenységkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) B-L. Ö. Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, 29/2012.(III.7.) Korm.rend. 1. sz. mellékletének 32. pontjában meghatározottak szerint.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű építész-,tájépítész-,településmérnök ,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ArchiCAD felhasználói szintű ismerete

        Photoshop felhasználói szintű ismerete.

        Közigazgatási alap vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012 (III.20.) Kormányrendelet 1.sz. mellékletében meghatározott fényképes, szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítvány kiadását kérelmezte

        Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1/872-72-74 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4030/HUM , valamint a munkakör megnevezését: Építész ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1051 Budapest, Erzsébet tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4030/HUM, valamint a munkakör megnevezését: Építész ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 1. 117.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.