Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest

a Hospice Palliatív Osztályra ápolói

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 , Pihenő út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet Hospice Palliatív Terápiás osztályán szakápolói és alapellátási feladatok ellátása. Haldokló elkísérése, család lelki támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) OKPI Munkaügyi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, hospice szakápolói, ápolói és/vagy szakápolói végzettség (OKJ,BSc,MSc),

        érvényes vagy ügyintézés alatt álló MESZK tagság és működési nyilvántartás

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

        pozitív elbírálás esetén, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest címére történő megküldésével (1121 Budapest, Pihenő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20171002/ÁPOLÓ , valamint a munkakör megnevezését: a Hospice Palliatív Osztályra ápolói.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Korányi Pulmonológiai Intézet - Budapest címére történő megküldésével (1121 Budapest, Pihenő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20171002/ÁPOLÓ, valamint a munkakör megnevezését: a Hospice Palliatív Osztályra ápolói.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.koranyi.hu

        www.meszk.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Dolgozóinknak védőruhát, 86%-os útiköltség térítést és helyben kedvezményes térítési díj ellenében nővérszállón való elhelyezést és étkezési lehetőséget, továbbá továbbképzésekre munkaidő és anyagi támogatást is biztosítunk. Részmunkaidősök jelentkezését is várjuk! A pályázat postai úton történő benyújtása esetén kérem Nagyné Zlatóczki Éva ápolási igazgató helyettes nevét feltüntetni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.