Nagydorogi Szivárvány Óvoda és Konyha

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagydorogi Szivárvány Óvoda és Konyha

Óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodáskorú, 3-7 éves gyermekek gondozásával, étkeztetésével és az intézmény épületének, udvarának takarításával járó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, óvodai dajka végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodai dajka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagydorogi Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 179/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Nagydorogi Szivárvány Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 179/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A dajka személyéről a beérkezett pályázat alapján az intézményvezetés véleményét figyelembe véve dönt az intézményvezető. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.