Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Kiállítás-szervezési Osztály Múzeumpedagógiai Csoportja

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Kaposvár utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános múzeumpedagógiai feladatok ellátása, közreműködés a kiállítások elkészítésében már a programterv-állapottól kezdődően, az új kiállításokhoz tartozó múzeumpedagógiai hasznosítási tervek kidolgozása és azok végrehajtása, a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó pedagógiai programfejlesztési feladatok ellátása, múzeumpedagógiai kiadványok, feladatcsomagok szerkesztése, fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás programjának kidolgozása és közreműködés a programok lebonyolításában, tárlat- és szakvezetések tartása, szervezése, programajánlók készítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, múzeumpedagógus, pedagógus, művelődésszervező, andragógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, múzeumpedagógus szak,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációk jegyzéke, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80-3/2017/HR , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80-3/2017/HR, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozlekedesimuzeum.hu - 2017. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.