Lucfalva-Nagykeresztúr-Márkháza-Kisbárkány Köznevelési Intézményi Társulás Fészek Óvodája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lucfalva-Nagykeresztúr-Márkháza-Kisbárkány Köznevelési Intézményi Társulás Fészek Óvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3129 Lucfalva, Rákóczi út 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkaköri leírásban és a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,

        Szlovák nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Empátia,

        Jó szintű tolerancia, elhivatottság, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Diplomamásolatok, Önéletrajz, Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06204299970 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lucfalva-Nagykeresztúr-Márkháza-Kisbárkány Köznevelési Intézményi Társulás Fészek Óvodája címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2017/16 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Lucfalva-Nagykeresztúr-Márkháza-Kisbárkány Köznevelési Intézményi Társulás Fészek Óvodája címére történő megküldésével (3129 Lucfalva, Rákóczi út 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2017/16, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.