Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanságkezelési Főosztály

Beruházás-ellenőrzési referens/ ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2020. december 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 , illetve az ország egész területe, Váci út 45.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Európai uniós pályázatok kezelése. Építészmérnök végzettség esetén: Európai uniós forrásból finanszírozott – főként építési és infrastrukturális beruházással (továbbiakban beruházás) érintett – projektek megvalósításának dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzése az ország egész területén; Építész szakértői feladatok elvégzése, szakvélemények, állásfoglalások összeállítása; Akadálymentesítés szabályszerű megvalósításának ellenőrzése; Kiviteli tervek szakmai véleményezése; Beruházással érintett támogatási szerződések, szerződés-módosítások ellenőrzése; Segítségnyújtás beruházást tartalmazó felhívások összeállításában; Részvétel jelentések és beszámolók elkészítésében; Az ellenőrzésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Egyéb felsőfokú végzettség esetén: Európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításának dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzése az ország egész területén, preferáltan a közép-magyarországi régió tekintetében (szemle, ellenőrzés szervezése, felkészülés, végrehajtás, dokumentálás); Az ellenőrzésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása (adatok rögzítése informatikai rendszerekben, kapcsolódó dokumentáció, levelezés elkészítése); Havi hitelesítése jelentés összeállításában való részvétel; Részvétel jelentések és beszámolók elkészítésében, adatszolgáltatások összeállításában

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, építészmérnök,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        vagy egyéb egyetemi vagy főiskolai végzettség

        2 év releváns szakmai tapasztalat (releváns szakmai tapasztalatnak a hasonló projekteket kezelő intézményrendszerben töltött idő vagy az ellenőrizendő témában szerzett jártasság tekinthető)

        Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)

        EMIR rendszer ismerete

        EU-s társfinanszírozású társadalomfejlesztési, beruházási, illetve oktatásfejlesztési projektek tervezése, megvalósítása, vagy kezelése – főként helyszíni ellenőrzése – során szerzett tapasztalat, közigazgatásban szerzett tapasztalat, általános pénzügyi vagy projekt-finanszírozással kapcsolatos ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Ügyfélorientált szemléletmód,

        kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,

        együttműködési készség,

        csapatmunka,

        nagy munkabírás,

        önálló, hatékony munkavégzés,

        precizitás,

        felelősségtudat,

        kezdeményezőkészség,

        jó problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz

        motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 896 49 44 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49686/2017/EUVEGHAT , valamint a munkakör megnevezését: Beruházás-ellenőrzési referens/ ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49686/2017/EUVEGHAT, valamint a munkakör megnevezését: Beruházás-ellenőrzési referens/ ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte. A pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.