Etesi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Etesi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 94.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése - oktatása az óvodapedagógus munkaköri leírásban és a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapegadógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem benyújtását igazoló igénylőlap másolata, fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20-469/7684 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Etesi Óvoda címére történő megküldésével (3136 Etes, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Etesi Óvoda címére történő megküldésével (3136 Etes, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 94. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.