Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat

pedagógus (gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai feladattal)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1071 , Damjanich utca 41-43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Komplex gyógypedagógiai pszichológiai állapotmegismerési folyamatokhoz köthető elméleti és gyakorlati tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        gyógypedagógus végzettség

        pszichológus végzettség

        legalább középfokú angol nyelvismeret

        diagnosztikai munkában min. 5 év szakmai gyakorlat

        pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű végzettség igazolása a 15/2013. EMMI rendelet 33. ill. 44. §-a szerint

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló oklevelek másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISK/2865/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógus (gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai feladattal).         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISK/2865/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus (gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai feladattal).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásban benyújtott pályázatok előzetes elbírálása alapján, szóbeli meghallgatás után döntünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.