Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Gyűjteményi Főosztály

Muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Múzeum Állattenyésztési, Húsipari, Lószerszám-, Fogatoltjármű Gyűjteményének gondozása, rendezése, múzeumi nyilvántartások vezetése, a gyűjtemény feldolgozása, tudományos ismeretterjesztő tevékenység, állattenyésztési kiállítások rendezése, részvétel a digitalizálási feladatok elvégzésében, gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatok (adatszolgáltatás, szerződések előkészítése) ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológus, állattenyésztő mérnök vagy agrármérnök, állattenyésztési témában végzett kutatás,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        többéves - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, végzettség vagy tanulmányok,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Francia nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Spanyol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Hasonló munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Múzeumi illetve kiállítási területen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, nagy munkabírás, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanusító bizonyítvány/oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motívációs levél. Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/703 , valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár liget -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/703, valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton muzeologus.allaspalyazat@mmgm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mmgm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.