Rábapatonai Katica Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rábapatonai Katica Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9142 Rábapatona, Rákóczi utca 85.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyermekek gondozása, óvodapedagógus munkájának segítése, az intézmény teljes területén takarítási feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, OKJ-s dajka képesítés,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Hatósági erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06202539672 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rábapatonai Katica Óvoda címére történő megküldésével (9142 Rábapatona, Rákóczi utca 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 320/2017. , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Rábapatonai Katica Óvoda címére történő megküldésével (9142 Rábapatona, Rákóczi utca 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 320/2017., valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9142 Rábapatona, Rákóczi utca 85. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkezett pályázatokat, esetleges személyes meghallgatást követően, az óvodavezető bírálja el. Az óvodavezető a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Honlap - 2017. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rabapatona.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.