Érdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zimándy Ignác Általános Iskola

Fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.03-2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai programnak megfelelően a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztő óráinak megtartása, a munkakörrel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, kapcsolattartás az illetékes szakértői bizottságokkal, szakszolgálatokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, fejlesztőpedagógus szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/23/338-150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 820/276-12/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Alispán utca 8/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 820/276-12/2017, valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztőpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.