Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény

Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2131 Göd, Munkácsy Mihály utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Házi pénztár vezetése, - Készpénzes számlák előkészítése, - Egyéb pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelő,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Pénzügy,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, Végzettség igazolása, Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/377-11-50 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2131 Göd, Munkácsy Mihály utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü281/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2131 Göd, Munkácsy Mihály utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mü281/2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2131 Göd, Munkácsy Mihály utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.