Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
Költségvetési osztály

költségvetési osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi és irányítja a költségvetési osztály munkáját. Közreműködik a költségvetés, illetve a beszámoló elkészítésében. Ellenőrzi az intézményhez beérkező számlákat, kötelezettségvállalásokat. Elvégzi a beérkező számlákon, kötelezettségvállalásokon a költségvetési illetve pénzügyi főkönyvi számok, költséghelyek, COFOG számok kijelölését. Kötelezettségvállalások esetén ellátja a pénzügyi ellenjegyző feladatát. Vezeti és ellenőrzi az ORGAN P rendszerben, analitikus nyilvántartásban a kötelezettségvállalások nyilvántartását. Ellenőrzi az intézmény pénzkezelését, banki forgalmát, gondoskodik a szervezet pénzellátásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú pénzügyi végzettség,

        Államháztartási pénzügyi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű MS Office ismeret, különös tekintettel az Excel-re,

        Jó szintű integrált számviteli pénzügyi rendszerismeret, -jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        amerikai típusú önéletrajz

        végzettségekről, szakképzettségekről kiállított bizonyítványok, oklevelek, igazolások stb. másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 171-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 171-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 1. I. 120. (titkárság).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.