Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Komáromi út 6.

Ellátandó feladatok:

-Az ellenőrzések előkészítésével, végrehajtásával és folyamatos dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-A helyi önkormányzatok és a nem állami humán fenntartók által igénybe vett központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségére, illetve felhasználásának jogszerűségére irányuló helyszíni ellenőrzés, -A helyi önkormányzatok által igényelt és elszámolt feladatalapú támogatások, költségvetési támogatások szabályszerűségi felülvizsgálata, -A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) és a Magyar Államkincstár belső szabályzatai rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 3. melléklet 146. pontja szerinti „Önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkör” cím alatt meghatározott jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és pénzügyi, mérlegképes könyvelői, költségvetési ellenőri, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - önkormányzatok gazdálkodása és/vagy államháztartás területén szerzett gyakorlat,

        mérlegképes könyvelői szakképesítés és gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        együttműködési készség,

        kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        terhelhetőség,

        elemzőkészség,

        problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        minőségorientáció ( szabálykövetés, alaposság, precizitás),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajzot (a Magyar Államkincstár honlapján elérhető önéletrajz – sablon alapján: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_

        motivációs levelet,

        -iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        - 3 hónapnál nem régebbi, a büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevényét/bizonylatát. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-34/519-520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi út 6. pf. 1305. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOM-IG/1208-4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOM-IG/1208-4/2017. , valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton igazgató.tatabanya@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól. A borítékon szíveskedjen feltüntetni a KOM-IG/1208-4/2017. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését „ellenőrzési referens”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.