Csátalja Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csátalja Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6523 Csátalja, Dózsa Gy. utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői diploma,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        védőnői területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okirat másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/334-9450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csátalja Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6523 Csátalja, Kossuth L. utca 2. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 587/2017. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Csátalja Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6523 Csátalja, Kossuth Lajos utca 2. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 587/2017., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6523 Csátalja, Kossuth L. utca 2. B .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén. A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csatalja.hu - 2017. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.