Békéscsabai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Tankerületi Központ

angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.16-2018.08.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, Luther Medgyesegyháza, utca 7. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelvi tanítási órák megtartása. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 62.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol tanár,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        felvételkor erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20 § (1)-(5) bekezdései szerint)

        felvétel esetén foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához ( 3. személlyel történő közléséhez) hozzájárul

        nyilatkozat, hogy alkalmazás esetén hatósági bizonyítvánnyal igazolja a pályázó, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630-321-5705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Schéner Mihály Általános Iskola 5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/5355-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/5355-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Schéner Mihály Általános Iskola honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.