Magyar Mezőgazdasági Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum Erdészeti Gyűjteményének gondozása, rendezése, múzeumi nyilvántartások vezetése, a gyűjtemény feldolgozása, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység, publikálás, kiállítások előkészítése, rendezése, részvétel a digitalizálási feladatok elvégzésében, gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatok (adatszolgáltatás, szerződések, előkészítése ) ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Erdőmérnök,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, vagy tanulmányok,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Múzeumi, illetve kiállítási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Természetvédelem területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés, precizitás, nagy munkabírás, jó kommunikációs készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/718 , valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Városliget Vajdahunyadvár liget -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017/718, valamint a munkakör megnevezését: Muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton erdesz.muzeologus@mmgm.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanusító bizonyítvány/ oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, az erdészet és természetvédelem múzeumi feldolgozására vonatkozó elképzelések bemutatása (3 oldal ). Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár honlapján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a mmgm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.